södermanlands park och trädgård © 2009

 

Nyheter

 

 

webbsidan

webbsidan startad 091217

 

• Företags start

Södermanlands park och trädgård startas 091207

 

 

 

Tips

 

 

Tips att anlägga en planteringsyta bredvid en hårdgjort yta som tex asfalt plattor kräver lite utrymme.

Det många gör fel här är att många gräver rabatten alldeles för nära en hårdgjord yta,

att gräva 40 cm djup alldles bredvid en hårdgjord yta kommer att för eller senare göra att den hårdgjorda ytan kalvar eller dippar ner mot rabatten och att växterna ofta får för lite jordmån och växer dåligt.

Det är också vanligt att växterna växer utöver den hårdgjorda ytan vilket inte heller är önskvärt.

För att ha en bra planerad rabatt gör så här :

 

* Ha en stödkant från den hårdgjorda ytan plant ut på minst 10 cm

 

* Efter 10 cm går du 45 grader ner mot djupet 40 cm detta innebär att en 50 cm in från den hårdgjorda ytan har du djupet 40 cm.

 

* Bredden på rabatten beror på växtmatrialet som skall planteras 40-60 men jag rekomenterar starkt 60 cm

(Det innebär att man skall plantera på ett avstånd från den hårdgjorda ytan på 70-80 cm)

 

För mer tips gratis anmäl dig till våran mail lista tips@parkochtradgard.com

 

 

 

Lite av vad vi gör !

 

 

- Bygger och renoverar leder över våtmarker

- Bygger och renoverar bryggor från vinterisen

- Bygger vindskydd och grillplatser vid sjöar

- Grundlägger för husplattor

- Gräver ner VA till hus

- Grundisolerar och dränerar

- Bygger renoverar trä altaner

- Anlägger lekplatser

- Beskär äppel och päron träd

- Bygger och renoverar staket

- Snöröjning och halkbekämpning