södermanlands park och trädgård © 2009

 

Nyheter

 

 

webbsidan

webbsidan startad 091217

 

• Företags start

Södermanlands park och trädgård startas 091207

 

 

 

 

 

Välkomen till Södermanlands park och trädgård.

 

Vi visar ett urval av bilder vad vi har gjort sommaren 2010

 

Ett stort jobb åt DN Trädgård och Markskötsel

Brevik skola :

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Lite av vad vi gör !

- Bygger och renoverar leder över våtmarker

- Bygger och renoverar bryggor från vinterisen

- Bygger vindskydd och grillplatser vid sjöar

- Grundlägger för husplattor

- Gräver ner VA till hus

- Grundisolerar och dränerar

- Bygger renoverar trä altaner

- Anlägger lekplatser

- Beskär äppel och päron träd

- Bygger och renoverar staket

- Snöröjning och halkbekämpning