södermanlands park och trädgård © 2009

 

Nyheter

 

 

webbsidan

webbsidan startad 091217

 

• Företags start

Södermanlands park och trädgård startas 091207

 

 

 

 

 

 

Kontakt information

 

 

E-mail   :  mailto:kontakt@parkochtradgard.com

 

Telefon : 076-8342239

 

Post      : Södermanlands park och trädgård

              Måbärsvägen 16

              64793 Mariefred

 

Kontakt  Glenn Karlsson

 

E-mail   :  glenn@parkochtradgard.com

 

 

 

 

Lite av vad vi gör !

 

- Bygger och renoverar leder över våtmarker

- Bygger och renoverar bryggor från vinterisen

- Bygger vindskydd och grillplatser vid sjöar

- Grundlägger för husplattor

- Gräver ner VA till hus

- Grundisolerar och dränerar

- Bygger och renoverar trä altaner

- Anlägger lekplatser

- Beskär äppel och päron träd

- Bygger och renoverar staket

- Snöröjning och halkbekämpning