södermanlands park och trädgård © 2009

 

Nyheter

 

 

webbsidan

webbsidan startad 091217

 

• Företags start

Södermanlands park och trädgård startas 091207

 

 

 

 

 

Välkomen till Södermanlands park och trädgård.

 

Ett urval av våra referenskunder

DN trädgård och markskötsel - http://dntm.se 

Mark och trädgård - http://www.markochtradgard.net

 

Förutom nämda utför vi äventjänster åt privata kunder och andra företag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite av vad vi gör !

 

- Bygger och renoverar leder över våtmarker

- Bygger och renoverar bryggor från vinterisen

- Bygger vindskydd och grillplatser vid sjöar

- Grundlägger för husplattor

- Gräver ner VA till hus

- Grundisolerar och dränerar

- Bygger renoverar trä altaner

- Anlägger lekplatser

- Beskär äppel och päron träd

- Bygger och renoverar staket

- Snöröjning och halkbekämpning